śliwowica Łącko daje krzepe łącka śliwowica
krasi lica łącka śliwowica Łącko łącka śliwowica
śliwowica Łącko Tradycyjny trunek
daje krzepe Tradycyjny trunek
łącko śliwowica
galeria 
 

 

 

 

 

 

 

więcej

 
witamy na naszej stronie 
 

Łącka Śliwowica zaliczona została w 1992 r. przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do niematerialnego dobra kultury.

Ten bezbarwny napój alkoholowy o mocy 70% obj. cechuje się również charakterystycznym śliwkowym aromatem. Śliwowica łącka zwana krasilicą posiada odległą tradycję wytwarzania i konsumpcji.

Jak wynika z przekazów historycznych uprawa śliwek w rejonie łąckim znana była już w XVII w. „Suszone owoce /jabłka i śliwy/ spławiano Dunajcem do Wisły i dalej do Gdańska, skąd były transportowane drogą wodną do innych krajów Europy”.

Rodzinne przekazy dzisiejszych mieszkańców Łącka sięgają przełomu XIX i XX w., kiedy to rodzina żydowska Grossbardów wzięła w dzierżawę grunty parafialne, a ówczesny proboszcz Korab Pociełowski nie miał nic przeciwko temu, aby powstała tam gorzelnia.

W latach 1882-1913 na terenie gminy znajdowała się wytwórnia śliwowicy, której właścicielem był Samuel Grossbard. W roku 1913 gorzelnia wyprodukowała rekordową ilość śliwowicy, nazywanej „pejseczną” – było to 15.000 l. Technika pędzenia śliwowicy zapoczątkowana przez Grossbardów przetrwała po dziś dzień wśród mieszkańców gminy Łącko. Po wojnie zaczęła funkcjonować druga nazwa śliwowicy – „krasilica” termin ten utworzono od słynnego góralskiego powiedzenia, umieszczanego na etykietach: „Daje krzepę krasi lica nasza łącka śliwowica”.

Śliwowica po dziś dzień wytwarzana jest nielegalnie i znajduje się poza obrotem ewidencjonowanym, gdyż mimo usilnych starań władz samorządowych, jak i mieszkańców Łącka ciągle brak odpowiednich przepisów, które zezwoliłyby na jej produkcję.


Nagrody i wyróżnienia dla Łąckiej Śliwowicy:

2001 r. nagroda w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy”
2004 r. nadane przez Urząd Patentowy – Prawo ochrony na znak słowny „Łącka Śliwowica”
2005 r. październik – została wpisana po raz pierwszy na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych – Dz. U. Z 2005 r. Nr 10, poz. 68)
2005 r. wyróżnienie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej „Turystyczna Pamiątka z Regionu”
2005 r. nadany tytuł „Best of Show” w stanie Minnesota w USA w trakcie Festiwalu Śliwowicy, gdzie prezentowano kilkadziesiąt rodzajów śliwowic produkowanych w takich krajach jak USA, Meksyk, Słowacja, Jugosławia, Polska i inne.

 
krasi lica