śliwowica Łącko daje krzepe łącka śliwowica
krasi lica łącka śliwowica Łącko łącka śliwowica
śliwowica Łącko Tradycyjny trunek
daje krzepe Tradycyjny trunek
łącko śliwowica
galeria 
 

 

 

 

 

 

więcej

Charakterystyka trunku 
 

"Krasilicą" zajmowali się i nadal to czynią mieszkańcy gminy Łącko. Moc trunku często przekracza 70% alkoholu. Nazwę "Krasilicy" kojarzy się z treścią napisu na nowo wyprodukowanej etykiecie, wykonanej przez byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrzeży - Jana Bucyka. Treść brzmi: "Daje krzepę, krasi lica, nasza łącka śliwowica".

Warto wspomnieć, iż w latach 1960- 1980 wyprodukowano wiele unikalnych etykiet w celu zwrócenia większej uwagi na łącką śliwowice. Twórcami ich byli dyrektorzy szkół podstawowych gminy Łącko: Henryk Maciuszek i Józef Biernacki. W moim zbiorze posiadam te etykiety co obrazuje załącznik numer l. Etykiety były własnoręcznie malowane. Obecnie wytwarzane etykiety są tradycyjne, lub drukowane nowoczesnymi technikami. Zaangażowanie władz gminnych w zalegalizowaniu produkcji śliwowicy łąckiej jest duże, a od 2004 roku w Łącku obchodzone jest Europejskie Święto Śliwowicy i Owocobrania.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych Łącka Śliwowica została wpisana w dniu 10 października 2005 r. na Listę Produktów Tradycyjnych.

Przekładając artykuł o "Śliwowicy Łąckiej" pragnę podkreślić, iż pokoleniowe zasługi w zakresie kultywowania tradycji produkcji śliwek węgierek ma rodzina Jędraczków z Kiczni, która już l marca 1939 r. została wyróżniona dyplomem przyznanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za wybitne osiągnięcia w sadownictwie śliwowym i uczestnictwo w Ogólnopolskiej Wystawie Owoców w 1936 r. Dyplom przyznano w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa.

Także wielu innych sadowników w gminie Łącko ma na tym odcinku duże osiągnięcia.

Podziękowania należą się osobom i instytucjom, które podjęły temat śliwowicy łąckiej w celu jej rozpropagowania, m.in.:

1. Jerzemu Babuśce za opracowanie w roku 1998 pracy magisterskiej na Wydziale Technologii Żywności - w Zakładzie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Akademii Rolniczej w Krakowie. Temat pracy: "Śliwowica Łącka - tradycje i technologia"

2. Pawłowi Satorze za pracę doktorską Pt. "Aspekty mikrobiologiczne otrzymania spirytusów śliwkowych w rejonie Łącka" - wykonaną w wyżej wymienionym Wydziale Technologii Akademii Rolniczej w Krakowie.

3. Ministerstwu Rolnictwa w Warszawie za publikację artykułu o Śliwowicy Łąckiej.

 

źródło: Almanach Łącki Nr 5, rok 2006.     autor: Jan Turek
 
krasi lica